سفارش تبلیغ
صبا

 

شد چنین شیخی گدای کو به کو                 عشق آمد لاابالی اتقوا
عشق جوشد بحر را مانند دیگ                   عشق ساید کوه را مانند ریگ
عشق‌بشکافد فلک را صد شکاف                عشق لرزاند زمین را از گزاف
با محمد بود عشق پاک جفت                     بهر عشق او را خدا لولاک گفت
منتهی در عشق چون او بود فرد                 پس مر او را ز انبیا تخصیص کرد
گر نبودی بهر عشق پاک را                        کی وجودی دادمی افلاک را
من بدان افراشتم چرخ سنی                          تا علو عشق را فهمی کنی
منفعتهای دیگر آید ز چرخ                          آن چو بیضه تابع آید این چو فرخ
خاک را من خوار کردم یک سری                 تا ز خواری عاشقان بویی بری
خاک را دادیم سبزی و نوی                       تا ز تبدیل فقیر آگه شوی
با تو گویند این جبال راسیات                     وصف حال عاشقان اندر ثبات
گرچه آن معنیست و این نقش ای پسر        تا به فهم تو کند نزدیک‌تر
غصه را با خار تشبیهی کنند                     آن نباشد لیک تنبیهی کنند
آن دل قاسی که سنگش خواندند              نامناسب بد مثالی راندند
در تصور در نیاید عین آن                           عیب بر تصویر نه نفیش مدان


نوشته شده در  سه شنبه 87/12/27ساعت  5:42 عصر  توسط شبلی 
  نظرات دیگران()

نه... نه به کفر من نترس.. نترس کافر نمی شوم هرگز ، زیرا به نمی دانم های خود ایمان دارم  ؛  انسان و بی تضاد ؟!


نوشته شده در  شنبه 87/10/21ساعت  8:33 عصر  توسط شبلی 
  نظرات دیگران()

ای دل شکایت?ها مکن تا نشنود دلدار من

                                           ای دل نمی?ترسی مگر از یار بی?زنهار من

ای دل مرو در خون من در اشک چون جیحون من

                                          نشنیده?ای شب تا سحر آن ناله?های زار من

یادت نمی?آید که او می کرد روزی گفت گو

                                         می گفت بس دیگر مکن اندیشه گلزار من

اندازه خود را بدان نامی مبر زین گلستان

                                         این بس نباشد خود تو را کآگه شوی از خار من

گفتم امانم ده به جان خواهم که باشی این زمان

                                         تو سرده و من سرگران ای ساقی خمار من

خندید و می گفت ای پسر آری ولیک از حد مبر

                                         وانگه چنین می کرد سر کای مست و ای هشیار من

چون لطف دیدم رای او افتادم اندر پای او

                                          گفتم نباشم در جهان گر تو نباشی یار من

گفتا مباش اندر جهان تا روی من بینی عیان

                                          خواهی چنین گم شو چنان در نفی خود دان کار من

گفتم منم در دام تو چون گم شوم بی?جام تو

                                           بفروش یک جامم به جان وانگه ببین بازار من


نوشته شده در  چهارشنبه 87/4/19ساعت  2:31 عصر  توسط شبلی 
  نظرات دیگران()

The Sun Never Says, Hafez


نوشته شده در  جمعه 87/4/7ساعت  7:20 عصر  توسط شبلی 
  نظرات دیگران()

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم،
کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم.
                                                                       بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم،
                                                                       بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم.
زهدی نه که در گنج مناجات نشینیم،
وجدی نه که بر گرد خرابات برآییم.
                                                                       نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم،
                                                                       اینجا نه و آنجا نه چه قومیم و کجاییم.
حلاج وشانیم که از دار نترسیم،
مجنون صفتانیم که در عشق خداییم.
                                                                       ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود،
                                                                       اکنون زچه ترسیم که در عین بلاییم.
ما را به تو سری است که کس محرم آن نیست،
گر سر برود سر تو با کس نگشاییم.
                                                                       ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است،
                                                                       بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم.
شعر از مولوی
نوشته شده در  پنج شنبه 87/2/26ساعت  9:28 صبح  توسط شبلی 
  نظرات دیگران()

دل من یه روز به دریا زد ورفت
آستین همت و  بالا زد و  رفت
یه روزی بچه شد و تنگ غروب
سنگ توی شیشه فردا زدورفت
   حیوونی  تازگی آدم شده بود
 به سرش هوای حوا زد ورفت
زنده ها خیلی براش کهنه بودند
خودشو تو مرده ها جازد و رفت
دفتر گذشته ها را پاره کرد
نامه فردا ها رو تا زد و رفت
هوای تازه دلش میخواست ولی
آخرش توی غبار ها زد و رفت
دنبال کلید خوشبختی می گشت
خودشم قفلی رو قفلها زد و رفت...


نوشته شده در  سه شنبه 87/1/27ساعت  10:4 صبح  توسط شبلی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
به لودر قسم
دست ها
کاری به کار عشق ندارم..
همین
وقت نوشتن
آقا ما بد، شما خوب
ارغوان
[عناوین آرشیوشده]